Писмена декларация - P6_DCL(2007)0044Писмена декларация
P6_DCL(2007)0044

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ за единния европейски номер за спешни повиквания 112

23.4.2007

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: