Rakstiska deklarācija - P6_DCL(2007)0044Rakstiska deklarācija
P6_DCL(2007)0044

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 112

23.4.2007

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: