Rakstiska deklarācija - P6_DCL(2007)0044Rakstiska deklarācija
P6_DCL(2007)0044

    RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 112

    23.4.2007

    Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: