Γραπτή δήλωση - P6_DCL(2008)0002Γραπτή δήλωση
P6_DCL(2008)0002

    ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την μικροπίστωση

    14.1.2008

    Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: