Γραπτή δήλωση - P6_DCL(2008)0002Γραπτή δήλωση
P6_DCL(2008)0002

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την μικροπίστωση

14.1.2008

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: