Písomné vyhlásenie - P6_DCL(2008)0002Písomné vyhlásenie
P6_DCL(2008)0002

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o mikroúvere

14.1.2008

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: