Γραπτή δήλωση - P7_DCL(2010)0071Γραπτή δήλωση
P7_DCL(2010)0071

    ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με τη στήριξη της απαγόρευσης εκ μέρους της ΕΕ της αφαίρεσης πτερυγίων των καρχαριών

    20.9.2010

    Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: