Γραπτή δήλωση - P7_DCL(2011)0014Γραπτή δήλωση
P7_DCL(2011)0014

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με ένα εθελοντικό σύστημα ετικετοθεσίας στη συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille

23.3.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: