Rakstiska deklarācija - P7_DCL(2011)0025Rakstiska deklarācija
P7_DCL(2011)0025

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveidi

9.5.2011

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: