Rakstiska deklarācija - P7_DCL(2011)0025Rakstiska deklarācija
P7_DCL(2011)0025

    RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveidi

    9.5.2011

    Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: