Γραπτή δήλωση - P7_DCL(2011)0050Γραπτή δήλωση
P7_DCL(2011)0050

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30.11.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: