Rakstiska deklarācija - P7_DCL(2011)0052Rakstiska deklarācija
P7_DCL(2011)0052

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par bērniem ar Dauna sindromu

30.11.2011

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: