Udtalelse - DEVE_AD(2012)480587Udtalelse
DEVE_AD(2012)480587

UDTALELSE
fra Udviklingsudvalget
til Fiskeriudvalget
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en ny protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique
(18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))
Ordfører for udtalelse: Gabriele Zimmer

27.3.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: