Vélemény - DEVE_AD(2012)480587Vélemény
DEVE_AD(2012)480587

VÉLEMÉNY
a Fejlesztési Bizottság részéről
a Halászati Bizottság részére
az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
(18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))
A vélemény előadója: Gabriele Zimmer

27.3.2012

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: