Opinjoni - DEVE_AD(2012)480587Opinjoni
DEVE_AD(2012)480587

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp
għall-Kumitat għas-Sajd
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Możambik
(18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))
Rapporteur għal opinjoni: Gabriele Zimmer

27.3.2012

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: