AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare
destinat Comisiei pentru pescuit
referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind stabilirea posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mozambic
(18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))
Raportoare pentru aviz: Gabriele Zimmer

27.3.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: