MNENJE
Odbora za razvoj
za Odbor za ribištvo
o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi novega protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mozambik o partnerstvu v ribiškem sektorju
(18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))
Pripravljavka mnenja: Gabriele Zimmer

27.3.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: