20.6.2012
DEVE_AD(2012)489528
UDTALELSE
fra Udviklingsudvalget
til Økonomi- og Valutaudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (omarbejdning)
(COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
Ordfører for udtalelse: Eva Joly

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 496kWORD 493k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik