20.6.2012
DEVE_AD(2012)489528
ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Commissie economische en monetaire zaken
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (herschikking)
(COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
Rapporteur voor advies: Eva Joly

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 323kWORD 557k
Juridische mededeling - Privacybeleid