20.6.2012
DEVE_AD(2012)489528
OPINIA
Komisji Rozwoju
dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (wersja przekształcona)
(COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eva Joly

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 669kWORD 603k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności