20.6.2012
DEVE_AD(2012)489528
AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare
destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (reformare)
(COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
Raportoare pentru aviz: Eva Joly

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 660kWORD 617k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate