20.6.2012
DEVE_AD(2012)489528
STANOVISKO
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre hospodárske a menové veci
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (prepracované znenie)
(COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Joly

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 605kWORD 593k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia