20.6.2012
DEVE_AD(2012)489528
MNENJE
Odbora za razvoj
za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (prenovitev)
(COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
Pripravljavka mnenja: Eva Joly

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 646kWORD 596k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov