25.6.2015
DEVE_AD(2015)557064
LAUSUNTO
kehitysvaliokunnalta
kansainvälisen kaupan valiokunnalle
päätöslauselmaesityksestä, joka ei liity lainsäädäntöön, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta
(2015/2067(INI))
Valmistelija: Doru-Claudian Frunzulică

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 131kWORD 165k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö