25.6.2015
DEVE_AD(2015)557064
NUOMONĖ
Vystymosi komiteto
pateikta Tarptautinės prekybos komitetui
dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis), sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
(2015/2067(INI))
Nuomonės referentas: Doru-Claudian Frunzulică

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 358kWORD 169k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika