25.6.2015
DEVE_AD(2015)557064
STANOVISKO
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre medzinárodný obchod
k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši, v mene Európskej únie
(2015/2067(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Doru-Claudian Frunzulică

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 296kWORD 169k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia