25.6.2015
DEVE_AD(2015)557064
YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till utskottet för internationell handel
över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen
(2015/2067(INI))
Föredragande av yttrande: Doru-Claudian Frunzulică

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 133kWORD 165k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy