3.12.2015
DEVE_AD(2015)569799
YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till utskottet för utrikesfrågor
över genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien
(2015/2220(INI))
Föredragande av yttrande: György Schöpflin

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 180kWORD 188k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy