11.10.2018
DEVE_AD(2018)625346
ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja
Starptautiskās tirdzniecības komitejai
par turpmāku PTO darbību
(2018/2084(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Lola Sánchez Caldentey

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 153kWORD 69k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika