22.11.2018
DEVE_AD(2018)627027
LAUSUNTO
kehitysvaliokunnalta
ulkoasiainvaliokunnalle
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Valmistelija: Frank Engel

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 118kWORD 50k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö