22.11.2018
DEVE_AD(2018)627027
NUOMONĖ
Vystymosi komiteto
pateikta Užsienio reikalų komitetui
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Nuomonės referentas: Frank Engel

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 123kWORD 50k
Teisinė informacija - Privatumo politika