22.11.2018
DEVE_AD(2018)627027
STANOVISKO
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre zahraničné veci
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Frank Engel

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 125kWORD 50k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia