22.11.2018
DEVE_AD(2018)628552
STANOVISKO
Výboru pro rozvoj
pro Výbor pro regionální rozvoj
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Zpravodajka (*): Eleni Theocharous

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 259kWORD 138k
Právní upozornění - Ochrana soukromí