22.11.2018
DEVE_AD(2018)628552
UDTALELSE
fra Udviklingsudvalget
til Regionaludviklingsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Ordfører for udtalelse(*): Eleni Theocharous
(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 54

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 251kWORD 135k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik