22.11.2018
DEVE_AD(2018)628552
LAUSUNTO
kehitysvaliokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Valmistelija (*): Eleni Theocharous

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 249kWORD 178k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö