22.11.2018
DEVE_AD(2018)628552
NUOMONĖ
Vystymosi komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Nuomonės referentė (*): Eleni Theocharous

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 250kWORD 178k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika