22.11.2018
DEVE_AD(2018)628552
ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Commissie regionale ontwikkeling
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Rapporteur voor advies (*): Eleni Theocharous

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 258kWORD 178k
Juridische mededeling - Privacybeleid