22.11.2018
DEVE_AD(2018)628552
AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare
destinat Comisiei pentru dezvoltare regională
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Raportoare pentru aviz (*): Eleni Theocharous

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 263kWORD 183k
Notă juridică - Politica de confidențialitate