Vélemény - DEVE_AD(2019)629646Vélemény
DEVE_AD(2019)629646

VÉLEMÉNY
a Fejlesztési Bizottság részéről
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére
a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
A vélemény előadója: Maria Heubuch

12.2.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: