20.12.2019
DEVE_AD(2019)644723
СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по рибно стопанство
относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност
(COM(2019)0377 - C9-0000/2019 - 2019/0173(NLE))
Докладчик по становище: Бернхарт Цимниок

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 165kWORD 54k
Правна информация - Политика за поверителност