20.12.2019
DEVE_AD(2019)644723
ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja
Zivsaimniecības komitejai
par priekšlikumu Padomes lēmumam par tā protokola noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu
(COM(2019)0377 - C9-0000/2019 - 2019/0173(NLE))
Atzinuma sagatavotājs: Bernhard Zimniok

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 156kWORD 48k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika