Atzinums - DEVE_AD(2021)680970Atzinums
DEVE_AD(2021)680970

  ATZINUMS
  Sniegusi Attīstības komiteja
  Starptautiskās tirdzniecības komitejai
  par Covid-19 sekām tirdzniecības jomā un aspektiem, kas saistīti ar tirdzniecību
  (2020/2117(INI))
  Atzinuma sagatavotāja: Anna-Michelle Asimakopoulou

  11.5.2021

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: