Udtalelse - DEVE_AD(2021)692878Udtalelse
DEVE_AD(2021)692878

UDTALELSE
fra Udviklingsudvalget
til Retsudvalget
om en handlingsplan for intellektuel ejendom til støtte for EU's genopretning og modstandsdygtighed
(2021/2007(INI))
Ordfører for udtalelse: Patrizia Toia

15.7.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: