Arvamus - DEVE_AD(2021)692878Arvamus
DEVE_AD(2021)692878

ARVAMUS
Esitaja: arengukomisjon
Saaja: õiguskomisjon
intellektuaalomandi tegevuskava kohta ELi majanduse taastamise ja vastupidavuse toetamiseks
(2021/2007(INI))
Arvamuse koostaja: Patrizia Toia

15.7.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: