Lausunto - DEVE_AD(2021)692878Lausunto
DEVE_AD(2021)692878

LAUSUNTO
kehitysvaliokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta toimintasuunnitelmasta EU:n elpymisen ja palautumiskyvyn tueksi
(2021/2007(INI))
Valmistelija: Patrizia Toia

15.7.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: