Yttrande - DEVE_AD(2021)692878Yttrande
DEVE_AD(2021)692878

YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till utskottet för rättsliga frågor
över en handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens
(2021/2007(INI))
Föredragande av yttrande: Patrizia Toia

15.7.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: