11.11.2011
DEVE_AM(2011)475916
Návrh stanoviska
Birgit Schnieber-Jastram
(PE473.960v01-00)
Zahraničná politika EÚ voči skupine BRICS a ďalším rozvíjajúcim sa mocnostiam: ciele a stratégie
(2011/2111(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 190kWORD 274k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia