Förslag till föredragningslista - DEVE_OJ(2015)03-31_1Förslag till föredragningslista
DEVE_OJ(2015)03-31_1

DEVE_OJ(2015)03-31_1

 

Utskottet för utveckling

DEVE(2015)0331_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 15.00–18.30

Onsdagen den 1 april 2015 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

31 mars 2015 kl. 15.00–18.30

1.  Godkännande av föredragningslistan

2.  Val av tredje vice ordförande

3.  Justering av protokollen från sammanträdena den

·  23–24 februari 2015  PV – PE551.851v01-00

·  9 mars 2015  PV – PE551.890v01-00

4.  Antagande av samordnarnas beslut och rekommendationer

DEVE/8/01663

·  Behandling och godkännande av samordnarnas beslut och rekommendationer av den 24 februari 2015

5.  Meddelanden från ordföranden

6.  Meddelanden från kommissionen

DEVE/8/01664

·  Uttalande från kommissionen (eventuellt)

7.  Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas för att förebygga framtida kriser

DEVE/8/02133

  2014/2204(INI) 

 

Föredragande:

Charles Goerens (ALDE)

DT – PE551.910v01-00

Ansv. utsk.:

DEVE

 

 

Rådg. utsk.:

ENVI

Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

PA – PE544.486v01-00
AM – PE549.196v01-00
AM – PE549.175v01-00

 

FEMM

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

AD – PE544.351v02-00
AM – PE549.158v01-00

 

·  Behandling av arbetsdokument

8.  Finansiering för utveckling

DEVE/8/02766

  2015/2044(INI) 

 

Föredragande:

Pedro Silva Pereira (S&D)

PR – PE549.307v02-00

Ansv. utsk.:

DEVE

 

 

Rådg. utsk.:

BUDG

Charles Goerens (ALDE)

PA – PE551.788v01-00

 

·  Behandling av förslag till betänkande och ändringsförslag

·  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 24 mars 2015 kl. 18.00

9.  Effekterna av cyklonen PAM på Vanuatu - EU:s svar

DEVE/8/03049

·  Diskussion med Susanne Mallaun, enhetschef (Asien, Latinamerika, Västindien och Stilla havsområdet) vid kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd

10.  EU:s budgetstöd

DEVE/8/03037

·  Föredragning av Fernando Frutuoso de Melo, generaldirektör för kommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling

1 april 2015 kl. 9.00–10.30  (inom stängda dörrar)

11.  Samordnarnas sammanträde

* * *

1 april 2015 kl. 10.40–12.30

Tillsammans med utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

12.  Sambandet mellan utveckling och migration

DEVE/8/03038

·  Diskussion

* * *

1 april 2015 kl. 15.00–15.15

*** Omröstning ***

13.  EU:s medlemsstaters åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd (ODA)

DEVE/8/03003

  2015/2611(RSP) 

 

Föredragande:

Linda McAvan (S&D)

 

Ansv. utsk.:

DEVE

 

 

 

·  Antagande av muntlig fråga

*** Omröstningen avslutas ***

1 april 2015 kl. 15.15–18.30

14.  Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water

DEVE/8/02294

  2014/2239(INI)  COM(2014)0177

 

Föredragande av yttrande:

Cristian Dan Preda (PPE)

PA – PE551.789v01-00

Ansv. utsk.:

ENVI  –

Lynn Boylan (GUE/NGL)

PR – PE539.669v01-00

 

·  Behandling av förslag till yttrande

15.  Förbindelserna mellan EU och Afrika

DEVE/8/03039

·  Diskussion med Nick Westcott, direktör med ansvar för Afrika, Europeiska utrikestjänsten

16.  Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar till goda styrelseformer, socialt skydd och utveckling i utvecklingsländer

DEVE/8/02906

  2015/2058(INI) 

 

Föredragande:

Elly Schlein (S&D)

PR – PE551.919v01-00

Ansv. utsk.:

DEVE*

 

 

Rådg. utsk.:

ECON*

Hugues Bayet (S&D)

PA – PE551.885v01-00

 

·  Behandling av förslag till betänkande

17.  Avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

DEVE/8/00994

***  2014/0236(NLE)  COM(2014)0517

 

Föredragande:

Davor Ivo Stier (PPE)

PR – PE546.704v01-00

Ansv. utsk.:

DEVE

 

 

Rådg. utsk.:

INTA  – Beslut: inget yttrande

 

 

·  Behandling av förslag till betänkande och ändringsförslag

·  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 1 april 2015 kl. 12.00

18.  Frågestund

19.  Övriga frågor

20.  Kommande sammanträde(n)

·  20 april 2015 kl. 15.00–18.30  (Bryssel)