PDF 561kWORD 1220k

 

Комисия по развитие

 

DEVE(2016)0831_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 31 август 2016 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Четвъртък, 1 септември 2016 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (3G-3)

31 август 2016 г., 9.00–12.30 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Съобщения от страна на Комисията

DEVE/8/01664

·           Изявление на Комисията (евентуално)

4.              Оценка на Споразумението за партньорство от Котону

DEVE/8/07574

·           Размяна на мнения с Кун Донс, директор, ГД „Развитие и сътрудничество“, Европейска комисия

5.              Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие

DEVE/8/07090

              2016/2139(INI)             

 

Докладчик:

Кристиан Дан Преда (PPE)

 

Водеща:

DEVE

 

 

Подпомагаща:

CONT

 

 

 

·           Размяна на мнения без текст

6.              Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания

DEVE/8/06685

              2016/2096(INI)             

 

Докладчик по становище:

Жорди Себастиа (Verts/ALE)

PA – PE584.186v01-00

Водеща:

FEMM  –

Беатрис Бесера Бастеречеа (ALDE)

DT – PE585.797v01-00

 

·           Размяна на мнения

·           Краен срок за внасяне на измененията: 8 септември 2016 г., 12.00 ч.

* * *

31 август 2016 г., 15.00–16.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

7.              Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

DEVE/8/06082

***              2016/0077(NLE)              COM(2016)0146

 

Докладчик по становище:

Морис Понга (PPE)

PA – PE582.414v01-00

Водеща:

PECH  –

Жуан Ферейра (GUE/NGL)

 

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 14 юли 2016 г., 12.00 ч.

8.              Устойчивото управление на външните риболовни флотове

DEVE/8/05307

***I              2015/0289(COD)              COM(2015)0636 – C8-0393/2015

 

Докладчик по становище:

Мария Хойбух (Verts/ALE)

PA – PE584.189v01-00
AM – PE585.604v01-00

Водеща:

PECH  –

Линеа Енгстрьом (Verts/ALE)

PR – PE583.934v02-00

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 13 юли 2016 г., 12.00 ч.

9.              План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

DEVE/8/06479

              2016/2076(INI)              COM(2016)0087

 

Докладчик по становище:

Брайън Хейс (PPE)

PA – PE584.184v01-00
AM – PE585.605v01-00

Водеща:

ENVI  –

Катрин Биърдър (ALDE)

PR – PE582.074v01-00

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 14 юли 2016 г., 12.00 ч.

10.              Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.

DEVE/8/06161

              2016/2053(INI)             

 

Докладчик:

Норберт Нойзер (S&D)

PR – PE582.322v01-00
AM – PE585.511v01-00

Водеща:

DEVE

 

 

Подпомагаща:

AFET  –

Хавиер Кусо Пермуй (GUE/NGL)

AD – PE582.441v02-00
AM – PE584.245v01-00

 

INTA  –

Педру Силва Перейра (S&D)

AD – PE583.902v02-00
AM – PE585.427v01-00

 

BUDG  –

Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

AD – PE584.018v02-00
AM – PE585.483v01-00

 

·           Приемане на проектодоклада

·           Краен срок за внасяне на измененията: 23 юни 2016 г., 18.00 ч.

11.              Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели

DEVE/8/06197

              2016/2047(BUD)             

 

Докладчик по становище:

Нърдж Дива (ECR)

PA – PE585.713v01-00
AM – PE587.625v01-00

Водеща:

BUDG  –

Йенс Гайер (S&D)
Индрек Таранд (Verts/ALE)

 

 

·           Приемане на проектостановището и приемане на бюджетните изменения

·           Краен срок за внасяне на измененията: 9 август 2016 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

31 август 2016 г., 16.00–18.30 ч.

12.              ИКТ в развиващия се свят

DEVE/8/07584

·           Представяне на проучването на Отдела за оценка на научно-технологичните възможности (STOA)

13.              Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти

DEVE/8/06290

              2016/2057(INI)             

 

Докладчик по становище:

Иняцио Корао (EFDD)

PA – PE585.778v01-00

Водеща:

ENVI  –

Соледад Кабесон Руис (S&D)

 

 

·           Размяна на мнения

·           Краен срок за внасяне на измененията: 8 септември 2016 г., 12.00 ч.

14.              Представяне на Плана за действие относно Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015-2030 г.

DEVE/8/07575

·           Размяна на мнения с Европейската комисия и мрежата VOICE

* * *

1 септември 2016 г., 9.00–10.00 ч.

15.              Бюджетен контрол върху финансирането на НПО от бюджета на ЕС

DEVE/8/05371

              2015/2345(INI)             

 

Докладчик по становище:

Ели Шлайн (S&D)

PA – PE576.991v01-00

Водеща:

CONT*  –

Маркус Пипер (PPE)

 

 

·           Размяна на мнения

·           Краен срок за внасяне на измененията: 8 септември 2016 г., 12.00 ч.

16.              Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

DEVE/8/06698

              2016/2099(INI)             

 

Докладчик по становище:

Бернд Луке (ECR)

PA – PE587.476v01-00

Водеща:

ECON*  –

Георгиос Кирцос (PPE)

 

 

·           Размяна на мнения

·           Краен срок за внасяне на измененията: 11 октомври 2016 г., 12.00 ч.

1 септември 2016 г., 10.00–12.30 ч.

Съвместно с комисията по външни работи (AFET)

17.              Глобалното измерение на справянето с големи потоци от бежанци и мигранти

DEVE/8/07576

·           Размяна на мнения с Карен АбуЗаид, специален съветник по въпросите на срещата на върха на ООН относно справянето с големи потоци от бежанци и мигранти

18.              Диалог и сътрудничество с трети държави в контекста на бежански и мигрантски потоци

DEVE/8/07577

·           Размяна на мнения с Комисията и ЕСВД

* * *

19.              Време за въпроси

20.              Разни въпроси

21.              Следващи заседания

·           10 октомври 2016 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

·           11 октомври 2016 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

Правна информация - Политика за поверителност