PDF 490kWORD 328k

 

Výbor pro rozvoj

 

DEVE(2016)0831_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 31. srpna 2016, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Čtvrtek 1. září 2016, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)

31. srpna 2016, 9:00–12:30

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedkyně

3.              Oznámení Komise

DEVE/8/01664

·           (případně) prohlášení Komise

4.              Hodnocení Dohody o partnerství z Cotonou

DEVE/8/07574

·           výměna názorů s Koenem Doensem, generálním ředitelem GŘ DEVCO Evropské komise

5.              Zvyšování efektivity rozvojové spolupráce

DEVE/8/07090

              2016/2139(INI)             

 

Zpravodaj:

Cristian Dan Preda (PPE)

 

Příslušný výbor:

DEVE

 

 

Stanoviska:

CONT

 

 

 

·           výměna názorů bez dokumentu

6.              Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu

DEVE/8/06685

              2016/2096(INI)             

 

Navrhovatel:

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

PA – PE584.186v01-00

Příslušný výbor:

FEMM  –

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

DT – PE585.797v01-00

 

·           výměna názorů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. září 2016, 12:00

* * *

31. srpna 2016, 15:00–16:00

*** Elektronické hlasování ***

7.              Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

DEVE/8/06082

***              2016/0077(NLE)              COM(2016)0146

 

Navrhovatel:

Maurice Ponga (PPE)

PA – PE582.414v01-00

Příslušný výbor:

PECH  –

João Ferreira (GUE/NGL)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. července 2016, 12:00

8.              Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva

DEVE/8/05307

***I              2015/0289(COD)              COM(2015)0636 – C8-0393/2015

 

Navrhovatelka:

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE584.189v01-00
AM – PE585.604v01-00

Příslušný výbor:

PECH  –

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE583.934v02-00

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. července 2016, 12:00

9.              Akční plán EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy

DEVE/8/06479

              2016/2076(INI)              COM(2016)0087

 

Navrhovatel:

Brian Hayes (PPE)

PA – PE584.184v01-00
AM – PE585.605v01-00

Příslušný výbor:

ENVI  –

Catherine Bearder (ALDE)

PR – PE582.074v01-00

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. července 2016, 12:00

10.              Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020

DEVE/8/06161

              2016/2053(INI)             

 

Zpravodaj:

Norbert Neuser (S&D)

PR – PE582.322v01-00
AM – PE585.511v01-00

Příslušný výbor:

DEVE

 

 

Stanoviska:

AFET  –

Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

AD – PE582.441v02-00
AM – PE584.245v01-00

 

INTA  –

Pedro Silva Pereira (S&D)

AD – PE583.902v02-00
AM – PE585.427v01-00

 

BUDG  –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE584.018v02-00
AM – PE585.483v01-00

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. června 2016, 18:00

11.              Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly

DEVE/8/06197

              2016/2047(BUD)             

 

Navrhovatel:

Nirj Deva (ECR)

PA – PE585.713v01-00
AM – PE587.625v01-00

Příslušný výbor:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska a přijetí rozpočtových pozměňovacích návrhů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. srpna 2016, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

31. srpna 2016, 16:00–18:30

12.              IKT v rozvíjejícím se světě

DEVE/8/07584

·           představení studie STOA

13.              Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům

DEVE/8/06290

              2016/2057(INI)             

 

Navrhovatel:

Ignazio Corrao (EFDD)

PA – PE585.778v01-00

Příslušný výbor:

ENVI  –

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

 

 

·           výměna názorů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. září 2016, 12:00

14.              Příprava akčního plánu o sendajském rámci pro snižování rizika katastrof (2015–2030)

DEVE/8/07575

·           výměna názorů s Evropskou komisí a sítí VOICE

* * *

1. září 2016, 9:00–10:00

15.              Rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU

DEVE/8/05371

              2015/2345(INI)             

 

Navrhovatelka:

Elly Schlein (S&D)

PA – PE576.991v01-00

Příslušný výbor:

CONT*  –

Markus Pieper (PPE)

 

 

·           výměna názorů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. září 2016, 12:00

16.              Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky

DEVE/8/06698

              2016/2099(INI)             

 

Navrhovatel:

Bernd Lucke (ECR)

PA – PE587.476v01-00

Příslušný výbor:

ECON*  –

Georgios Kyrtsos (PPE)

 

 

·           výměna názorů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. října 2016, 12:00

1. září 2016, 10:00–12:30

Spolu s Výborem pro zahraniční věci (AFET)

17.              Globální rozměr přístupu k rozsáhlému pohybu uprchlíků a migrantů

DEVE/8/07576

·           výměna názorů s Karen AbuZaydovou, zvláštní poradkyní pro summit OSN věnovanému řešení významných přesunů uprchlíků a migrantů

18.              Dialog a spolupráce se třetími zeměmi v souvislosti s pohybem uprchlíků a migrantů

DEVE/8/07577

·           výměna názorů s Komisí a s ESVČ

* * *

19.              Doba vyhrazená pro otázky

20.              Různé

21.              Příští schůze

·           10. října 2016, 15:00–18:30  (Brusel)

·           11. října 2016, 9:00–12:30 a 15:00–18:30  (Brusel)

Právní upozornění - Ochrana soukromí