PDF 329kWORD 1087k

 

Arengukomisjon

 

DEVE(2016)0831_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 31. august 2016 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Neljapäev, 1. september 2016 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3G-3)

31. august 2016 kell 9.00–12.30

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Juhataja teadaanded

3.              Euroopa Komisjoni teadaanded

DEVE/8/01664

·           Komisjoni avaldus (võimaluse korral)

4.              Cotonou partnerluslepingu hindamine

DEVE/8/07574

·           Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi direktori Koen Doensiga

5.              Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine

DEVE/8/07090

              2016/2139(INI)             

 

Raportöör:

Cristian Dan Preda (PPE)

 

Vastutav:

DEVE

 

 

Arvamus(ed):

CONT

 

 

 

·           Arvamuste vahetus ilma tekstita

6.              Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal

DEVE/8/06685

              2016/2096(INI)             

 

Arvamuse koostaja:

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

PA – PE584.186v01-00

Vastutav:

FEMM  –

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

DT – PE585.797v01-00

 

·           Arvamuste vahetus

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 8. september 2016 kell 12.00

* * *

31. august 2016 kell 15.00–16.00

*** Elektrooniline hääletus ***

7.              ELi ja Cooki saarte valitsuse vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping

DEVE/8/06082

***              2016/0077(NLE)              COM(2016)0146

 

Arvamuse koostaja:

Maurice Ponga (PPE)

PA – PE582.414v01-00

Vastutav:

PECH  –

João Ferreira (GUE/NGL)

 

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. juuli 2016 kell 12.00

8.              Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine

DEVE/8/05307

***I              2015/0289(COD)              COM(2015)0636 – C8-0393/2015

 

Arvamuse koostaja:

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE584.189v01-00
AM – PE585.604v01-00

Vastutav:

PECH  –

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE583.934v02-00

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 13. juuli 2016 kell 12.00

9.              ELi tegevuskava looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks

DEVE/8/06479

              2016/2076(INI)              COM(2016)0087

 

Arvamuse koostaja:

Brian Hayes (PPE)

PA – PE584.184v01-00
AM – PE585.605v01-00

Vastutav:

ENVI  –

Catherine Bearder (ALDE)

PR – PE582.074v01-00

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 14. juuli 2016 kell 12.00

10.              AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat

DEVE/8/06161

              2016/2053(INI)             

 

Raportöör:

Norbert Neuser (S&D)

PR – PE582.322v01-00
AM – PE585.511v01-00

Vastutav:

DEVE

 

 

Arvamus(ed):

AFET  –

Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

AD – PE582.441v02-00
AM – PE584.245v01-00

 

INTA  –

Pedro Silva Pereira (S&D)

AD – PE583.902v02-00
AM – PE585.427v01-00

 

BUDG  –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE584.018v02-00
AM – PE585.483v01-00

 

·           Raporti projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 23. juuni 2016 kell 18.00

11.              Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod

DEVE/8/06197

              2016/2047(BUD)             

 

Arvamuse koostaja:

Nirj Deva (ECR)

PA – PE585.713v01-00
AM – PE587.625v01-00

Vastutav:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Arvamuse projekti ja eelarve muudatusettepanekute vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 9. august 2016 kell 12.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

31. august 2016 kell 16.00–18.30

12.              IKT arenevas maailmas

DEVE/8/07584

·           STOA uuringu tutvustamine

13.              ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust

DEVE/8/06290

              2016/2057(INI)             

 

Arvamuse koostaja:

Ignazio Corrao (EFDD)

PA – PE585.778v01-00

Vastutav:

ENVI  –

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

 

 

·           Arvamuste vahetus

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 8. september 2016 kell 12.00

14.              Sendai katastroofiohu vähendamise raamistiku 2015–2030 tegevuskava tutvustus

DEVE/8/07575

·           Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni ja VOICE (vabatahtlike organisatsioonide koostöö hädaolukordades) võrgustikuga

* * *

1. september 2016 kell 9.00–10.00

15.              Valitsusväliste organisatsioonide ELi eelarvest rahastamisega seotud eelarvekontroll

DEVE/8/05371

              2015/2345(INI)             

 

Arvamuse koostaja:

Elly Schlein (S&D)

PA – PE576.991v01-00

Vastutav:

CONT*  –

Markus Pieper (PPE)

 

 

·           Arvamuste vahetus

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 8. september 2016 kell 12.00

16.              Euroopa Investeerimispanga finantstegevust käsitlev aastaaruanne

DEVE/8/06698

              2016/2099(INI)             

 

Arvamuse koostaja:

Bernd Lucke (ECR)

PA – PE587.476v01-00

Vastutav:

ECON*  –

Georgios Kyrtsos (PPE)

 

 

·           Arvamuste vahetus

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. oktoober 2016 kell 12.00

1. september 2016 kell 10.00–12.30

Koos väliskomisjoniga (AFET)

17.              Suurte pagulas- ja rändevoogudega tegelemise ülemaailmne mõõde

DEVE/8/07576

·           Arvamuste vahetus pagulaste ja rändajate suuri voogusid käsitleva ÜRO tippkohtumise erinõuniku Karen AbuZaydiga

18.              Dialoog ja koostöö kolmandate riikidega seoses pagulaste ja rändajate liikumisega

DEVE/8/07577

·           Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistusega

* * *

19.              Infotund

20.              Muud küsimused

21.              Järgmised koosolekud

·           10. oktoober 2016 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

·           11. oktoober 2016 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika