PDF 408kWORD 327k

 

Odbor za razvoj

 

DEVE(2016)0831_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 31. kolovoza 2016., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30

četvrtak 1. rujna 2016., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: Altiero Spinelli (3G-3)

31. kolovoza 2016., 9:00 – 12:30

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjednice

3.              Priopćenja Komisije

DEVE/8/01664

·           Izjava Komisije (po mogućnosti)

4.              Procjena Sporazuma o partnerstvu iz Cotonoua

DEVE/8/07574

·           Razmjena gledišta s Koenom Doensom, direktorom Glavne uprave za međunarodnu suradnju i razvoj (DEVCO) pri Europskoj komisiji

5.              Povećanje učinkovitosti razvojne suradnje

DEVE/8/07090

              2016/2139(INI)             

 

Izvjestitelj:

Cristian Dan Preda (PPE)

 

Nadležni odbor:

DEVE

 

 

Mišljenja:

CONT

 

 

 

·           Razmjena gledišta bez teksta

6.              Promicanje rodne jednakosti u području mentalnog zdravlja i kliničkih istraživanja

DEVE/8/06685

              2016/2096(INI)             

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

PA – PE584.186v01-00

Nadležni odbor:

FEMM  –

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

DT – PE585.797v01-00

 

·           Razmjena gledišta

·           Rok za podnošenje amandmana: 8. rujna 2016., 12:00

* * *

31. kolovoza 2016., 15:00 – 16:00

*** Elektroničko glasovanje ***

7.              Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka

DEVE/8/06082

***              2016/0077(NLE)              COM(2016)0146

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Maurice Ponga (PPE)

PA – PE582.414v01-00

Nadležni odbor:

PECH  –

João Ferreira (GUE/NGL)

 

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 14. srpnja 2016., 12:00

8.              Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama

DEVE/8/05307

***I              2015/0289(COD)              COM(2015)0636 – C8-0393/2015

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE584.189v01-00
AM – PE585.604v01-00

Nadležni odbor:

PECH  –

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE583.934v02-00

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 13. srpnja 2016., 12:00

9.              Akcijski plan EU-a protiv krijumčarenja divljih vrsta

DEVE/8/06479

              2016/2076(INI)              COM(2016)0087

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Brian Hayes (PPE)

PA – PE584.184v01-00
AM – PE585.605v01-00

Nadležni odbor:

ENVI  –

Catherine Bearder (ALDE)

PR – PE582.074v01-00

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 14. srpnja 2016., 12:00

10.              Budućnost odnosa AKP-a i EU-a nakon 2020.

DEVE/8/06161

              2016/2053(INI)             

 

Izvjestitelj:

Norbert Neuser (S&D)

PR – PE582.322v01-00
AM – PE585.511v01-00

Nadležni odbor:

DEVE

 

 

Mišljenja:

AFET  –

Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

AD – PE582.441v02-00
AM – PE584.245v01-00

 

INTA  –

Pedro Silva Pereira (S&D)

AD – PE583.902v02-00
AM – PE585.427v01-00

 

BUDG  –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE584.018v02-00
AM – PE585.483v01-00

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 23. lipnja 2016., 18:00

11.              Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017. – svi dijelovi

DEVE/8/06197

              2016/2047(BUD)             

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Nirj Deva (ECR)

PA – PE585.713v01-00
AM – PE587.625v01-00

Nadležni odbor:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja i usvajanje proračunskih amandmana

·           Rok za podnošenje amandmana: 9. kolovoza 2016., 12:00

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

31. kolovoza 2016., 16:00 – 18:30

12.              Informacijsko-komunikacijske tehnologije u zemljama u razvoju

DEVE/8/07584

·           Izlaganje o studiji Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

13.              Mogućnosti EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima

DEVE/8/06290

              2016/2057(INI)             

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Ignazio Corrao (EFDD)

PA – PE585.778v01-00

Nadležni odbor:

ENVI  –

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

 

 

·           Razmjena gledišta

·           Rok za podnošenje amandmana: 8. rujna 2016., 12:00

14.              Izlaganje o akcijskom planu za Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za razdoblje od 2015. do 2030.

DEVE/8/07575

·           Razmjena gledišta s Europskom komisijom i mrežom VOICE

* * *

1. rujna 2016., 9:00 – 10:00

15.              Proračunski nadzor financiranja nevladinih organizacija iz proračuna EU-a

DEVE/8/05371

              2015/2345(INI)             

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Elly Schlein (S&D)

PA – PE576.991v01-00

Nadležni odbor:

CONT*  –

Markus Pieper (PPE)

 

 

·           Razmjena gledišta

·           Rok za podnošenje amandmana: 8. rujna 2016., 12:00

16.              Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke

DEVE/8/06698

              2016/2099(INI)             

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Bernd Lucke (ECR)

PA – PE587.476v01-00

Nadležni odbor:

ECON*  –

Georgios Kyrtsos (PPE)

 

 

·           Razmjena gledišta

·           Rok za podnošenje amandmana: 11. listopada 2016., 12:00

1. rujna 2016., 10:00 – 12:30

Zajedno s Odborom za vanjske poslove (AFET)

17.              Globalna dimenzija rješavanja masovnih kretanja izbjeglica i migranata

DEVE/8/07576

·           Razmjena gledišta s Karen AbuZayd, posebnom savjetnicom za sastanak na vrhu UN-a o rješavanju masovnih kretanja izbjeglica i migranata

18.              Dijalog i suradnja s trećim zemljama u kontekstu kretanja izbjeglica i migranata

DEVE/8/07577

·           Razmjena gledišta s Komisijom i ESVD-om

* * *

19.              Vrijeme za pitanja

20.              Razno

21.              Sljedeće sjednice

·           10. listopada 2016., 15:00 – 18:30  (Bruxelles)

·           11. listopada 2016., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30  (Bruxelles)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti