PDF 340kWORD 328k

 

Fejlesztési Bizottság

 

DEVE(2016)0831_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2016. augusztus 31., szerda, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

2016. szeptember 1., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: Altiero Spinelli (3G-3)

2016. augusztus 31., 9.00–12.30

1.              A napirend elfogadása

2.              Az elnök közleményei

3.              A Bizottság közleményei

DEVE/8/01664

·           A Bizottság nyilatkozata (lehetőség szerint)

4.              A Cotonoui Partnerségi Megállapodás értékelése

DEVE/8/07574

·           Eszmecsere Koen Doens igazgatóval (Európai Bizottság, DG DEVCO)

5.              A fejlesztési együttműködés hatékonyságának fokozása

DEVE/8/07090

              2016/2139(INI)             

 

Előadó:

Cristian Dan Preda (PPE)

 

Illetékes:

DEVE

 

 

Vélemény:

CONT

 

 

 

·           Eszmecsere (szöveg nem áll rendelkezésre)

6.              A nemek közti egyenlőség támogatása a mentális egészség és klinikai kutatás területén

DEVE/8/06685

              2016/2096(INI)             

 

A vélemény előadója:

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

PA – PE584.186v01-00

Illetékes:

FEMM  –

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

DT – PE585.797v01-00

 

·           Eszmecsere

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. szeptember 8., 12.00

* * *

2016. augusztus 31., 15.00–16.00

*** Elektronikus szavazás ***

7.              Az EU és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás

DEVE/8/06082

***              2016/0077(NLE)              COM(2016)0146

 

A vélemény előadója:

Maurice Ponga (PPE)

PA – PE582.414v01-00

Illetékes:

PECH  –

João Ferreira (GUE/NGL)

 

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. július 14., 12.00

8.              A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése

DEVE/8/05307

***I              2015/0289(COD)              COM(2015)0636 – C8-0393/2015

 

A vélemény előadója:

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE584.189v01-00
AM – PE585.604v01-00

Illetékes:

PECH  –

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE583.934v02-00

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. július 13., 12.00

9.              A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv

DEVE/8/06479

              2016/2076(INI)              COM(2016)0087

 

A vélemény előadója:

Brian Hayes (PPE)

PA – PE584.184v01-00
AM – PE585.605v01-00

Illetékes:

ENVI  –

Catherine Bearder (ALDE)

PR – PE582.074v01-00

 

·           Véleménytervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. július 14., 12.00

10.              Az AKCS-EU közötti kapcsolatok jövője 2020 után

DEVE/8/06161

              2016/2053(INI)             

 

Előadó:

Norbert Neuser (S&D)

PR – PE582.322v01-00
AM – PE585.511v01-00

Illetékes:

DEVE

 

 

Vélemény:

AFET  –

Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

AD – PE582.441v02-00
AM – PE584.245v01-00

 

INTA  –

Pedro Silva Pereira (S&D)

AD – PE583.902v02-00
AM – PE585.427v01-00

 

BUDG  –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE584.018v02-00
AM – PE585.483v01-00

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. június 23., 18.00

11.              Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz

DEVE/8/06197

              2016/2047(BUD)             

 

A vélemény előadója:

Nirj Deva (ECR)

PA – PE585.713v01-00
AM – PE587.625v01-00

Illetékes:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Véleménytervezet és költségvetési módosítások elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. augusztus 9., 12.00

*** Elektronikus szavazás vége ***

2016. augusztus 31., 16.00–18.30

12.              Információs és kommunikációs technológiák a fejlődő világban

DEVE/8/07584

·           A STOA tanulmányának ismertetése

13.              A gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségei

DEVE/8/06290

              2016/2057(INI)             

 

A vélemény előadója:

Ignazio Corrao (EFDD)

PA – PE585.778v01-00

Illetékes:

ENVI  –

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

 

 

·           Eszmecsere

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. szeptember 8., 12.00

14.              A 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keretre vonatkozó cselekvési terv ismertetése

DEVE/8/07575

·           Eszmecsere az Európai Bizottsággal és a VOICE Networkkel

* * *

2016. szeptember 1., 9.00–10.00

15.              Nem kormányzati szervezetek uniós költségvetésből történő finanszírozásának ellenőrzése

DEVE/8/05371

              2015/2345(INI)             

 

A vélemény előadója:

Elly Schlein (S&D)

PA – PE576.991v01-00

Illetékes:

CONT*  –

Markus Pieper (PPE)

 

 

·           Eszmecsere

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. szeptember 8., 12.00

16.              Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről

DEVE/8/06698

              2016/2099(INI)             

 

A vélemény előadója:

Bernd Lucke (ECR)

PA – PE587.476v01-00

Illetékes:

ECON*  –

Georgios Kyrtsos (PPE)

 

 

·           Eszmecsere

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2016. október 11., 12.00

2016. szeptember 1., 10.00–12.30

A Külügyi Bizottsággal (AFET) közösen

17.              A menekültek és migránsok tömeges mozgása kezelésének globális dimenziója

DEVE/8/07576

·           Eszmecsere Karen AbuZayddal, a menekültek és migránsok tömeges mozgásával foglalkozó ENSZ-csúcstalálkozó különleges tanácsadójával

18.              A harmadik országokkal a menekültek és migránsok vándorlásával összefüggésben folytatott párbeszéd és együttműködés

DEVE/8/07577

·           Eszmecsere a Bizottsággal és az EKSZ-szel

* * *

19.              Kérdések órája

20.              Egyéb kérdések

21.              Következő ülés(ek)

·           2016. október 10., 15.00–18.30  (Brüsszel)

·           2016. október 11., 9.00–12.30 és 15.00–18.30  (Brüsszel)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat